YANG PANDAK INGAT

MENGALAMAN HIDUP SEBAGAI RENUNGAN

Sunday, 3 January 2010

BENDAHARI 003

Penulisan sejarah kewangan memerlukan data lengkap tentang setiap transaksi kewangan. Data yang diperlukan taklah begitu banyak memadai dengan: tarikh ianya berlaku, apa yang berlaku dan jumlah wang yang terlibat. Disamping itu segala jenis dokumen berkaitan dengan setiap transaksi kewangan perlu ada, disimpan dan dicatatkan.

Penulisan sejarah kewangan tidak mementing susunan ayat. Cerita atau penerangan tentang trasaksinya lebih mudah di buat menggunakan jadual atau gambar rajah.

Yang dimaksudkan adalah saperti gambarajah atau jadual sebelah ini.

Apakah yang diceritakan oleh rajah ini?

Tercatat pada jadual tersebut ialah:
Pada 1 Januari 2010 Bendahari telah menerima sebanyak RM50.00 dari Tuan Haji Hassan. Resit nombor 113 dikeluarkan sebagai dokumen mengesahkan penerimaan tersebut. Pada hari yang sama derma dari Puan Hjh Aminah sebanyak RM30.00 juga diterima. Resitnya ialah no 114. Bendahari juga telah membuat bayaran bil air sebanyak RM65.00 menggunakan baucer nombor V111. Bil air yang tercetak pengesahan bayarannya perlu difailkan bersama baucer no V111 tersebut bagi tujuan simpanan (rujukan) dan audit.

Yang tercatat adalah fakta sejarah yang berlaku, segalanya yang melibatkan aliran wang.

Jadual yang lebih lengkap ditunjukkan di sebelah ini.

Jadual tersebut menyediakan:
Senarai transaksi mengikut tarikh, jenis transaksi yang terlibat, jumlah transaksi dan sama ada transaksi tersebut adalah jenis bayaran atau penerimaan wang. Juga tercatat baki awal wang yang ada, dan dikirakan pula jumlah wang terbaki selepas transaksi tersebut.

Dalam rajah tertera baki awal wang ialah RM9,980.60 dan selepas menerima derma dan membuat bayaran pada 1 Januari 2010 baki akhir wang ialah RM9,995.60.

Semuanya tertulis menggunakan rajah. Jadi tak perlulah bercakap banyak untuk menjelaskan transaksi yang berlaku. Isi kandungan rajah tersebut adalah padat dengan fakta yang mudah dilihat dan difahami. Dengan memerhatikan dan membuat sedikit kajian sesiapapun dapat memahami apakah yang di"ceritakan" oleh rajah tersebut.

Di bawah ini ada sedikit penjelasan tentang jadual tadi:
http://pandakbaca.blogspot.com/2009/08/resit.html
Resit perlu dikeluarkan kepada pehak yang menyerahkan wang sebagai dokumen mengesahkan transaksi tersebut. Baucer pula dikeluarkan sebagai dokumen membuktikan pembayaran wang. Baucer mestilah di sokong oleh dokumen saperti bil, inbois (yang diterima) atau lain2 dokumen menuntut bayaran.

Dokumen ini perlu disimpan dengan baik bagi tujuan rekod dan audit.


Rekod di atas belum memadai atau belum lengkap lagi.
Jadual ini boleh dilengkapkan lagi dengan beberapa kandungan atau kenyataan tambahan. Misalnya, ditambah penerangan tentang jenis dan penerangan rengkas mengenai transaksinya yang dibuat.

Setiap penerimaan wang atau bayaran wang boleh dikumpulkan kepada beberapa kumpulan transaksi mengikut jenisnya san seakan sama atau sememangnya sama. Jenis penerimaan wang yang tertera dalam contoh di atas ialah jenis "Derma diterima" dan "Kutipan Peti Besi". Jenis bayaran wang pula ialah "bayaran untuk perbelanjaan utiliti", bayaran untuk "Perbelanjaan Pejabat" dan bayaran untuk "Perbelanjaan Pengajian".

Senarai jenis penerimaan dan bayaran wang ini boleh ditambahkan lagi menurut jenis transaksi yang berlaku dan juga cita rasa Bendahari. Misalnya "Bayaran utiliti" boleh dipecahkan lagi kepada "Bayaran Air", "Bayaran Letrik", "Bayaran Telefon" dan sebagainya.

Apabila pengkelasan bayaran wang dan penerimaan wang ini gabung dan susunkan kepada satu jadualkan, dengan sendirinya dapatlah jumlah setiap jenis pendapatan dan perbelanjaan dijumlahkan dengan mudahnya.

Jenis atau kumpulan perbelanjaan dan penerimaan wang ini diistilahkan sebagai "akaun" - Untuk jenis penerimaan terdapat misalnya, "Akaun Derma" yang menyenaraikan semua jenis derma direkodkan dalam satu kumpulan, "Akaun kutipan peti besi" dalam kumpulan yang lain. Untuk akaun perbelanjaan ialah "Akaun Perbelanjaan Utiliti" dalam satu kumpulan dan "Akaun Perbelanjaan Pengajian" dalam kumpulan yang lain. Nama akaun boleh dipilih sendiri menggunakan nama yang sesuai.

Dalam rekod diatas setiap rekod untuk satu kumpulan dicatatkan pada satu kulum yang sama dan kumpulan akaun lain dikulun yang berlainan. Dan setiap kolum (kumpulan) pula direkodkan (dijumlahkan) jumlah nilainya.

Nota: Jika menggunakan sistem komputer saperti Excell atau Lotus 123 atau spread sheet jumlah elok dicatatkan di bahagian atas jadual supaya mudah dilihat.


Apabila segala perbelanjaan dan penerimaan wang direkodkan secara teratur dan jumlahnya dikirakan, dengan sendirinya bolehlah diceritakan pula apa yang berlaku, menggunakan jadual juga saperti rajah disebelah ini. Jadual ini dinamakan KUNCI KIRA2

Jadual ini memberitahu yang:
Telah diterima derma sebanyak RM734.00, juga peti besi telah dibuka dan sebanyak RM1,084.50 telah diperolihi. Baki wang di tangan setelah dicampurkan dengan baki awal tunai yang ada ialah RM11,799.10.

Disamping itu RM1,404.30 telah dikeluarkan untuk membayar perbelanjaan utiliti, RM95.00 untuk perbelanjaan pejabat dan RM105.00 untuk perbelanjaan pengajian. Kesudahannya, baki akhir tunai pada 6 Januari 2010 ialah RM10,194.80.

Sungguh panjang penerangannya. Sangat rengkas dan lebih mudah difahami jika digunakan jadual. Inilah kelebihan PERAKAUNAN.

Prinsip di atas boleh digunakan bagi merekodkan semua transaksi sepanjang tahun. Hasilnya akan diperolehi sejarah kewangan sesiatu institusi bagi tahun tersebut.

Bagi institusi yang mengambil untung atau institusi perniagaan prinsip yang sama boleh diguna pakai asalkan akaunnya dapat diasingkan antara akaun "Untung dan Rugi" dan akaun "Kunci Kira2". Asasnya adalah sama.


Beginilah dan ke sinilah matalamat kita dan kesudahannya, InshaAllah:

Bersambuang . . . . InshaAllah.


Wednesday, 16 December 2009

BENDAHARI SIRI 002


BENDAHARA SURAU 002

Sambungan Tugas Bendahari Surau BENDAHARA SURAU 001

Pada siri yang lalu telah dinyatakan bahawa tugas Bendahara ialah untuk merekodkan segala kegiatan wang masuk dan wang yang keluar. Catatan yang perlu dibuat ialah menyatakan dalam rekodnya tarikh wang diterima atau dibayar, sebab wang tersebut diterima atau dibayar atau dalam lain perkataan kenapa diterima dan kenapa dibayar. Dan tak kurang penting juga jumlah wang yang diterima atau dibayar.

Semua penerimaan wang hendaklah disokong dengan dokumen penerimaan wang (contohnya, resit penerimaan). Dan bagi semua pembayaran hendaklah disokong oleh dokumen pembayaran saperti inbois bayaran dan bilnya saperti bil letrik, bil telefon dsbnya.

Jika Bendahara Surau tak yakin untuk menyediakan akaun dengan baik maka beliau boleh menyediakan rekod asas penerimaan dan bayaran wang dan kemudian serahkannya kepada pehak pelajar akaun atau yang ahli dalam penyediaan akaun.

Tetapi adalah lebih patut jika ia menyediakan akuannya sendiri, mungkin kalau belum fasih dengan bantuan saudara atau anak buahnya yang biasa menyediakan akaun.

Penyediiak akaun dipermudahkan jika rekod asa yang kita ada di atas dikembangkan lagi saperti rajah di bawah ini:


Klik Rajah di bawah untuk membesarkannya

Hasil jadual di atas dapatlah kita ketahui dengan mudah berapakah jumlah derma yang diterima, berapa jumlah yang telah dibayar untuk perbelanjaan utiliti dan bayaran alat pejabat. Juga belanja mengadakan kelas pengajian dan bayaran kepada guru yang mengajar, bayaran makan minum dan sebagainya termasuk gaji atau elaun kakitangan.

Semua wang masuk keluar sekarang dah berada dalam satu jadual. Hanya dengan membuat analisa rekod yang ada pada jadual ini kita dah dapat tahu segala kegiatan kewangan surau/masjid.

Jadual tersebut juga merekodkan baki wang yang ada dalam tangan untuk kita merancang kegunaannya.

Inilah jadual SEJARAH KEWANGAN surau/masjid.

Setakat ini Bendahara Surau telah membuat kerja seorang akauntant.

Bersambung . . . . . InshaAllah.

.

Monday, 14 December 2009

BENDAHARI SIRI 001

BENDAHARA SURAU


Pengenalan:

Istilah sebenarnya ialah Bendahari Surau. Tetapi kerana perkataan Bendahari itu saya (sorang sahaja, orang lain tak) kaitkan dengan perempuan saperti saudari, pramagari dan sebagainya, saya terasa janggal menggunakan istilah Bendahari untuk lelaki. Jadi saya gunakan Bendahara Surau menggantikan istilah Bendahari Surau.

Bendahara Surau bertugas sebagai juru catat sejarah surau. Bukan sejarah mengenai peristiwa politik atau pentadbiran surau tetapi sejarah mengenai hal kewagan surau. Yaitu cerita2 tentang kegiatan masuk-keluar wang surau, dari mana datang wang surau dan ke mana ianya digunakan.

Bendahara Surau merekod berapa jumah wang yang masuk dan berapa jumlah wang yang keluar. Sangat mudah.

Yang susahnya orang lain ada yang tak percaya kepada Bendahara Surau dan dengan itu kerjanya menjadi susah. Segalanya perlu direkod dan dibuktikan dengan apa yang kita kenali sebagai dokumen. Jadi semua kegiatan masuk-keluar wang Surau perlu ada dokumen atau bagi membukti ianya berlaku.

Masa dahulu senang sahaja kerana semua orang lurus dan tak ada niat untuk menipu atau menyalah gunakan wang surau. Sekarang ni susah sedikit kerana banyak sangat penyangak, tak boleh tengok ada dana terkumpul. Duit dana zakat pun mereka kebas. Berjuta2 ringgit pula tu.

Jadi kenalah direkod semua kegiatan masuk-keluar wang. Dan kemudian diaudit.


Menjadi Bendahara:

Bolehkah anda menjadi Bendahara Surau atau Masjid?

Saya inshaAllah, boleh kerana saya ada kelulusan Perakaunan dan pernah membuat tugas auditan dan pernah juga menjadi Bendahara Surau. Seronok tugasnya menulis sejarah kewangan surau ini. Tapi ada juga riskonya. Kadang2 kita ingat duit Surau itu adalah duit kita dan kita gunakan dulu bagi urusan peribadi kita. Ini merbahaya dan perlu dielak.

Sebabnya:

Semasa kita gunakan duit itu kita seonok. Tapi semasa nak membayarnya kita rasa liat. Kadang2 kalau ikut hati jangan bayar dulu. Bila dah banyak jumlahnya kita malas punak bayar balik. Inilah namanya bisikan. Dan inilah yang banyak terjadi, penyalahgunaan dana masyarakat.

Apa yang perlu dibuat jika kita terlantik sebagai Bendahari Surau?

Tak susah tugasnya:

1. Rekod semua wang yang masuk dan yang keluar. Dinamakan dokumentasi.

2. Jangan salah guna dana Surau tersebut. Gunakan hanya yang sah untuk Surau.

Cara merekod masuk-keluar wang ialah dengan menyatakan tarikhnya, halnya dan jumlahnya. Mudah sangat.


Syaratnya ialah semua masuk-keluar wang mesti dicatat pada rekod ini. Rekod atau buku atau dokumen ini dinamakan Jadual masuk-keluar wang atau Jadual Aliran Wang.Atau dicanggihkan lagi rekod tersebut dengan mengasingkan catatan wang masuk dengan catan wang keluar saperti berikut:

Nak changgil lagi gabungkan kolum wang masuk dengan wang keluar. Tetapi asingkan rekod yang masuk dengan yang keluar secara menggunakan simbul kurungan untuk wang keluar.

Faedah cara ini ialah kita boleh kirakan baki wang di tangan dengan mudah saperti berikut:

Mungkin ini adalah cara merekod wamg masuk dan wang keluar yang terbaik setakat ini.

Faedahnya ialah semua rekod masuk-keluar wang dicatat dalam satu jadual mengikut tarikh ianya terjadi. Disamping itu jumlah baki tunai di tangan dapat dikira dan diketahui dengan mudah, tak perlu buat catatan lain.

Jika perlu kita boleh tambah satu lagi kolum untuk merekodkan apa2 rujukan saperti nombor resit, nombor bil atau inbois, dan lain2.

Lengkaplah catatan yang perlu dibuat untuk merekod kegiatan masuk-keluar wang bagi surau tersebut. Jika catatan ini diikut dengan betul sempurna maka segalanya yang lain akan menjadi mudah. Catatan ini adalah rekod asas dan menjadi tunjang data kewangan surau. Kalau catatan ini tak betul makan yang lain akan bermasaalah dan menjadi salah.

Bendahara, jika menunaikan tanggung jawab merekod wamg masuk dan wang keluar mengikut catatan ini tak perlu risau tentang rekod perakaunannya.

Jika dia tak tahu panggillah budak sekolah yang belajar akaun untuk membantunya, asalkan rekod asas di atas adalah lengkap, bermakna semua kegiatan masuk-keluar wang tercatat dalam jadual di atas.

Perkara yang lain jika Bendahara tak mau buat boleh diserahkan kepada mereka yang pakar tentang akaun. Budak sekolah yang belajar akaun memang pakar dan boleh digunakan kepakaran mereka.

Tapi kalau Bendahara buat sendiri adalah lebih baik.


Bersambung . . . . . . .


Tuesday, 11 August 2009

WANITA SOLEH

1. WANITA YANG SOLEH:

Baru2 ini terdengar cerita tentang isteri Nabi Lut dan Nabi Nuh.

Kedua-duanya kufur dan tidak mahu menurut ajaran dan nasihat suami masing2.


Dan keduanya dikatakan akan masuk ke neraka walau pun mereka adalah isteri nabi yang sangat taat kepada Allah.

Berbeza dengan isteri Firaun yang walau pun suaminya kufur dan dipastikan akan masuk neraka, isteri Firaun ,Asiah sangat taat kepada Allah dan selalu berdoa supaya ia dilindungi oleh Allah dari kekufuran.

Serupa juga dengan Maryam anak Imran dan ibu kepada Nabi Isa. Maryam hidup di kalangan masyarakat yang kufur walaupun keluarganya termasuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya taat kepada Allah. Tetapi Maryam dapat menjaga kehormatannya dan menjadi wanita yang soleh.

Rengkasnya, suami yang soleh tak semestinya dapat menjadikan isterinya menjadi seorang yang soleh. Isteri atau wanita yang soleh pula boleh hidup di dalam masyarakat yang kufur walaupun cabarannya sangat kuat.

Taskirah IKIM 0908140630

Friday, 7 August 2009

SEMUANYA ADA

CHANGGIHNYA ZAMAN INI

Zaman sekarang ini memang changgih. Terutamanya bagi mereka yang mengikuti segala yang berubah sekarang ini.

Kita ambillah perkembangan telefon mudah alih.

20 tahun dahulu kita tak dengar pun telefon boleh alih atau hand set atau hand phone. Yang kita ada hanya telefon tetap atau telefon boleh alih yang sangat besar setnya, nak bawa pun sangat berat. Ketika itu tak ramai yang menggunakan.

Sekarang, sejak akhir tahun 80an bermulalah era hand phone. Agak besar juga saiznya dan berat. Sekarang sangat kecil dan rengan.

Dahlah rengan macam2 boleh diisi dalammya.

Saya baru mendapat satu set yang diberikan pada saya oleh saudara saya. Pada mulanya dia nak gunakan di dalam bas dan atau LRT (kereta api) semasa berulang balik dari rumah ke pejabatnya di KL. Tapi tak jadi kerana menurutnya tak selesa naik bas atau LRT. Tak bebas katanya. Lagi pun suana tak tenang dan melugukan. Lebih senang naik motor.

Dulu memang dia naik motor ke sana sini. Tapi mungkin motornya tak dijaga dengan baik selalulah motornya rosak. Terakhir motornya jam tak boleh pakai dan tersadai dekat Muzium KL. Bukan jadi bahan Muzium tapi tak boleh digunakan langsung dan ditinggalkannya di situ sebelum kawannya mengambilnya. Write off kiranya tu.

Jadi saya bantunya membeli motor baru. Mungkin sebab itu dia kasi saya hand setnya yang dah tak mahu gunakan itu. (Ikut kitab kalau nak beri benda/sedekah pada orang kenalah berikan barang yang kita suka dan yang beharga. Yang ini dia dah "tak suka" tapi beharga dan saya suka. Jadi inshaaAllah, tak masuklah ianya dalam jenis pemberian yang dilarang agaknya.)

_____________________
Handset sekarang memang changgih. Ada kamera boleh ambil gambar dan vedio. Ada recorder boleh rakam suara. Ada redio boleh dengar siarannya. Ada internet. Ada ?? . Saya pun tak tahu apa lagi kerana sayani bukan tahu sangat teknologi masa kini. Oh! ya! ada jam locing, kelender, stop watch, penjaga masa. . . . . . . . . .

Yang saya tahu saya gunakan kemudahan telefonnya, kameranya, alat rakamannya dan radionya.

Menang kemudahan tersebut sudah memadai bagi saya. Yang lain saperti peta dan internet taklah perlu sangat bagi saya.

Jadi kemana saya pergi handset ada dalam poket dan ear phone ada pada telinga. Buat apa? Dengar radio atau lagu atau bacaan Al Quran (satu set Al Quran saya masukkan. Kalau dengar semuanya mengikut cacatannya, akan mengambil masa satu hari dua jam tanpa henti untuk menghabiskan semuanya).

Program radio pun banyak yang best2. Tambah pula sekarang siaran radio sangat interaktif, banyak perbicangan dan live dengan pendengarnya. Termasuklah siaran yang boleh menambahkan ilmu kita. Juga banyak stesennya hanya perlu pilih. Bestnya lagi dengan menggunakan handset stesennya boleh diprogramkan atau pertukaran stesen boleh dibuat secara otomatik bukan manual macam dulu2.

______________________
Kosnya? Sangat minimal.

Saya gunakan prepaid (bayar dulu). Masuk RM10.00 boleh tahan tiga bulan. 10 hari boleh buat panggilan keluar dan lebih dua bulan lagi hanya boleh menerima panggilan sahaja (tak boleh panggil keluar). Untuk jimat wang agaknya kerana saya sangat jarang buat panggilan keluar, kerana gunakan telefon tetap yang di rumah.

Kalau ikut kadar biasa untuk tiga bulan kena bayar RM90.00. Jadi jimat RM80.00. Inilah cara orang kedekut dan tidak mahu membantu ekonomi negara. Mengikut pakar ekonomi jika kita belanja lebih ekonomi negara akan meningkat. Kalau buat macam saya ekonomi akan menjadi "lemah".

Dahlah tu kemudahan Kredit kad, Akaun Semasa bank dan keahlian AAM saya tamatkan. Jimat lagi (RM60 +RM60 + RM60) setahun. Inilah namanya jimat orang pencen, segalanya menjadi minimal tapi seronok juga.

Kerajaan mesti marah kalau tahu agaknya sebab tak tolong menjana ekonomi negara. Tapi saya ada modal cakap juga sebab mereka suruh rakyat jimat. Juga suruh rakyat belanja. Maka rakyat paksarela boleh pilihlah yang mana. Dan cukup 4 tahun dan setiap 4 tahun kita pilih mereka.

Kalau ikut kata orang kampong buat apa kita membazir, bukankah membazir itu bisikan syaitan kata mereka.


Wednesday, 5 August 2009

ANAK YATIM

ANAK YATIM


Baru harini aku tahu yang terdapat tiga jenis anak yatim.Jenis Yang Pertama:

Ialah anak yang kehilangan ibu bapa mereka dan tinggal sebatang kara atau menumpang di rumah saudara mereka atau di rumah anak-anak yatim. Mereka ini dikira manusia yang malang dan perlu mendapat pembelaan dari masyarakat.


Ada juga di antara mereka yang mempunyai harta yang banyak dan mampu hidup mewah jika harta mereka diurus dengan baik dan tidak diselewengkan oleh penjaga mereka.


Nabi Hidir pernah menolong membaiki tembok yang dibawahnya terdapat harta anak yatim. Jika tebok ini tidak dibaiki ada kemungkinan ianya akan roboh dan harta tersebut diambil oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dengan membaiki tembok tersebut sekurangnya harta yang tersimpan dapat diselamatkan sehingga anak yatim terkenaan dewasa dan berupaya mengurus harta tersebut.


Nabi Musa yang bersama Nabi Hidir tak memahami tujuan Nabi Hidir membena semula tembuk tersebut lantas menyarankan supaya mereka meminta upah membaikinya.


Itulah pula menjadi penyebab perpisahan antara Nabi Hidir dengan Nabi Musa.


Bacalah selanjutnya di sini (ayat 77 dan sekitarnya)

http://www.alquran-melayu.com/18-al-kahf/


Jenis Kedua ialah

Anak yang ada ibu bapa yang masih hidup dan tinggal bersamanya. Akan tetapi anak ini tidak mendapat penjagaan, panduan dan didikan yang sempurna dari ibu bapanya.


Juga ibu bapanya gagal mendapat orang lain bagi memberi didikan sempurna pada anak tersebut.


Maka terbiarlah anak tersebut tanpa mengetahui apa yang baik dan apa yang tak baik. Terbiarlah dia tanpa pegangan hidup yang dapat menolongnya ianya menjadi manusia yang berdikari dan dapat berbakti masyarakatnya.


Anak tersebut mungkin datang dari keluarga yang miskin atau keluarga yang kaya raya. Tapi hidupnya terbiar oleh ibu bapanya, mungkin kerana kesibukan dunia mereka atau mereka tidak mempunyai “parental skills” mendidik anak menjadi makluk yang berguna.


Anak sebegini dinamakan anak yatim juga walaupun ibu bapanya masih ada dan bersama mereka.


Malangnya di negara kita ini ramai juga anak yatim jenis ini. Mungkin ada juga di antara mereka saudara-saudara kita.
Jenis yang ketiga:

Ialah manusia saperti Rais Yatim atau Hassan Yatim (kawan saya) atau Yusuf Pandak Yatim (kawan saya) atau lain-lain manusia yang dibinkan dengan nama Yatim. Mereka ini walau pun dah dewasa dan serba boleh, masih dinamakan anak yatim kerana bapa mereka bernama Yatim. Datuk mereka pula ialah bapa Yatim kerana mempunyai anak yang dinamakannya Yatim.


____________________________________________________Mengikut Kuliah Abdullah Man semalam:

Manusia ini adalah semacam telor. Kita tengok dari luar sama saja kelihatan sempurna dan baik. Tapi bila "dibuka" kita akan dapati ada yang baik, ada yang tembelang, ada yang telur pindang, ada yang separuh masak dan sebagainya.


Manusia jika kita lihat cara luaran sangat menarik hati. Tapi di dalamnya kita tak tahu.


Perompak pun sekarang ini berpakaian kemas, terutamanya perompak ?tandatangan ? (yangni kena tapis ni)


________________________________________

Mengikut Kuliah Abdullah Man semalam:
Kenapa kancil buruk bila sampai ke Plaza tol, palang tol terangkat dan kancil tersebut boleh meneruskan perjalannya melintasi Plaza tol tersebut.

Dan kenapa kitani yang menaiki BMW dan Mercedes bila sampai ke Plaza Tol tersebut tidak terbuka palangnya?

Sebabnya ialah kita tak layak melintasi Tol tersebut. Kancil tadi layak.

Begitu juga di Padang Mahsyar nanti. Sudah tentu ada juga Tolnya. Hanya yang layak dapat melepasinya.

Jadi, jadilah macam kancil tadi yang layak melintasi Tol tersebut jika kita nak. Jika tak nak lainlah ceritanya.

_______________________________________

About Me

My photo
Ase dari Kuala. Lahir di Changkat Pete. Besor di Kuala, sekolah Tanah Merah, Lubuk, Padang Assam, Clifford, St Georges (Taiping), STAR (Ipoh), MPPP (Penang). Meranto pula ke K Bharu dan KL/Pj/Selangor. Sekarang dah pencen tapi masih belajor. Rindukan duduk di kampong tapi ini hanya menjadi angan2